Skype: taviradio

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Mobiltoronyépítés-ellenes lakossági fórum

Mobiltoronyépítés-ellenes lakossági fórum 

Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház, Köves u. 14. Idő: 2013. november 29. péntek 18 óra A 40 méteres távközlési /mobil-/ tornyokat a Ligeteken (a CBA mellett), és az Ivacsokon (a Fenyves utcában) tervezik megépíteni Az elmúlt hónapokban több mint 750 tiltakozó aláírás gyűlt össze a mobiltornyok építése ellen. Ennek hatására a képviselő-testület felfüggesztette az építéssel kapcsolatos önkormányzati határozatot, és a lakossági fórum eredményétől teszik függővé, hogy mi lesz a végső döntésük. A tiltakozás oka, hogy: - hazai és nemzetközi tapasztalatok…

Bővebben...

Városünnep

Városünnep 

Pénteken este hat és hét között gyere a veresi főtérre, kérj zenét és játssz replay-t a színpadon értékes nyereményekért!Kérésedet már már most küldd el! A zene címét és az üzenetet a kivansag@tavirozsa-radio.hu címre vagy Facebook oldalunkon is várjuk!

Bővebben...

Az utolsó adás 

A teljes műsor itt meghallgatható!

Bővebben...

Elhallgatott a Tavirózsa Rádió

Elhallgatott a Tavirózsa Rádió 

A szüneteltetés előtti utolsó pecek. Hamarosan a teljes adás is meghallgatható lesz!   

Bővebben...

Közlemény! 

Kedves Hallgatóink! Ezúton értesítjük önöket, hogy a Tavirózsa Rádió 2013. május 15-én 20:00-tól ideiglenesen felfüggeszti adását. Sajnos az elmúlt hónapokban többszöri sikertelen pályázat után sem tudtuk a rádió további működéséhez szükséges anyagi forrásokat előteremteni. Korábban a város polgármestere ígéretet tett, hogy segít megoldani a felmerült problémát, de ez a mai napig nem történt meg. Ezért a rádió vezetése kénytelen volt úgy dönteni, hogy a Tavirózsa Rádió a műsorszórást május 15-én 20:00-kor befejezi a hét éve működő 107.3-as frekvencián. Ezzel elhallgat…

Bővebben...

Mozaik 2013.05.11

Mozaik 2013.05.11 

Vendégünk volt Szőke Zoltán a veresegyházi rendőrőrs vezetője. Valamint Leviczki Tamás és Nagy Gábor a Veresi harcművészeti központról és a városi gyereknapról beszélt. Beszéltünk még a mozgóárusításról is. 

Bővebben...

15 éves a Gaudeamus Kórus

15 éves a Gaudeamus Kórus 

A Gaudeamus Kórus melegalakításának 15. évfordulóját ünnepelték szombaton a Mézesvölgyi Iskola aulájában megrendezett kórustalálkozón.A kórustalálkozó teljes hanganyaga itt meghallgatható.

Bővebben...

Játék-show előadások

Játék-show előadások 

Az első magyarországi "komoly" játék -show  részletes programján mindenki találhatott érdekességet. Az elhangzott előadásokat és kerekasztalbeszélgetést a lenti linkeken hallgathatók meg:az első rész itt meghallgathatóa második rész itt meghallgatható

Bővebben...

Civilkör Pásztor Bélával

Civilkör Pásztor Bélával 

Az áprilisi Cilvilkör vendége Pásztor Béla volt, aki az idei év eddigi történéseit fontosabb eseményeiről beszélt. Valamint a város további fejlödéséről terveiről.A teljes beszélgetést itt hallgathatják meg vagy pénteken este hattól és szombaton reggel kilenctől a Tavirózsa Rádión!

Bővebben...

Pre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

Elérhetőségeink

Tavirózsa Rádió Veresegyház

Gazdasági és Innovációs Központ

2112 Veresegyház Fő út 45-47.
322. terem

e-mail: info@tavirozsa-radio.hu


Adás telefon:

  06 21/383-09-08
                     
Skype: taviradio
      
      

Tavirózsa mail

 
Felhasználónév:
Jelszó:

Műsorszolgáltatási szabályzat

Tavirózsa Rádió Műsorszolgáltatási szabályzat

I. Általános szabályok

1. A Tavirózsa Rádió köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvető érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát.
2. A Tavirózsa Rádió köteles rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztatni a közérdeklődésre számot tartó hazai és külföldi eseményekről, a vételkörzetében élők életét jelentősen befolyásoló eseményekről, összefüggésekről, vitatott kérdésekről, az eseményekről alkotott jellemző véleményekről, az eltérő véleményeket is beleértve.
3. A Tavirózsa Rádió köteles biztosítani a műsorszámok és a nézetek sokszínűségének,
a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését, a műsorszámok változatosságával köteles gondoskodni Veresegyház város lakosai érdeklődésének színvonalas kielégítéséről. Műsorainak 100%-a a vételkörzet lakosságának tájékoztatását és szórakoztatását szolgálja.
4. A Tavirózsa Rádió különös figyelmet fordít:
a. az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínűség érvényesülésére,
b. a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlődését, érdeklődését szolgáló, ismereteit gazdagító műsorszámok bemutatására,
c. a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére,
d. az életkoruk testi, lelki és szellemi állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetű csoportok számára fontos információk elérhetővé tételére,
e. az ország különböző területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét környezeti-természeti állapotát, értékeit megjelenítő és a fenntarthatósággal kapcsolatos műsorszámok bemutatására.
f. a helyi civil szervezetek tevékenységére, helyi eseményekre, történésekre műsorszámok bemutatására.
g. a helyi eseményekre, történésekre, hírekre, információkra.
5. A Tavirózsa Rádiónak az erőszak öncélú alkalmazását követendő magatartási mintaként bemutató, illetőleg a szexualitást öncélúan ábrázoló műsorszámot közzétennie tilos.

II. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség biztosítékai

1. A Tavirózsa Rádió műsorkészítői politikai pártoktól függetlenül készítik műsoraikat.
2. A Tavirózsa Rádió nem fogad el pártoktól, politikai mozgalmaktól támogatást.

III. A hírek, időszerű politikai műsorok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek

1. A Tavirózsa Rádió országos nagypolitikai műsort nem sugároz, a helyi politikai közéletről tájékoztató jelleggel beszámol.
2. A helyi politikával foglalkozó műsorokban és a hírekben a rendszeres, átfogó, elfogulatlan, hiteles, és kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeit a Tavirózsa Rádió megtartja.
3. A Tavirózsa Rádió híreit, információit Veresegyház város minden elérhető információforrásából megpróbálja beszerezni.
4. A Tavirózsa Rádió híreit, információit a rádió önkéntesei szerkesztik, a főszerkesztő irányításával.
5. Választási kampányidőszakban a versengő jelölteknek azonos esélyt nyújtunk a megszólalásra.
6. A Tavirózsa Rádió lehetővé teszi, hogy bármely vitás ügyben minden érintett szereplő kifejthesse a véleményét. A vélemény kinyilvánítása azonban nem lehet alkotmány- vagy törvénysértő, nem sérthet személyiségi jogokat, és nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére. A műsorkészítő felelőssége, hogy az ilyen véleménynyilvánítást – indokolt esetben – akár technikai eszközökkel is megakadályozza.
7. Az esetlegesen előforduló panaszokat, helyreigazítási kérelmeket a mindenkori törvényi szabályozásnak megfelelően kezeljük.

IV. Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai követelmények

1. A Tavirózsa Rádió adásaiban is igyekszik ápolni a helyes és választékos anyanyelvi kultúrát.
2. A Tavirózsa Rádió munkatársai számára alapvető követelmény, hogy kerüljék az anyanyelvet rontó vagy szegényítő idegen kifejezések indokolatlan használatát.
3. Az a munkatárs, aki e követelményeket nem teljesíti, a mikrofontól eltanácsolható.

V. A nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos rendelkezések

1. A Tavirózsa Rádió köteles a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvető érdekeit tiszteletben tartani.
2. A nemzeti, nyelvi, etnikai kisebbségekről szóló műsorainkba bevonjuk az érintett kisebbségi szervezeteket is, esetleg a kisebbségi önkormányzatok képviselőit vagy más érdekképviseleti szerv munkatársait.

VI. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatásának rendszere

1. A Tavirózsa Rádió a kultúra sokszínűségének és sokféleségének bemutatására törekszik
2. A Tavirózsa Rádió a művészeti tevékenység színvonalának és kiegyensúlyozottságának érdekében a műsorszolgáltató rendszeresen alkalmat teremt az alkotóművészek, a művészeti szervezetek és intézmények véleményének megismertetésére. A művészeti műsorokban nem érvényesülhet semmiféle kirekesztés vagy hátrányos megkülönböztetés.
3. Tudományos kérdésekben elengedhetetlen az eltérő álláspontok, vélemények és tapasztalatok bemutatása. Az új tudományos felfedezések, eredmények és vélemények ismertetésekor törekedni kell arra, hogy ezek ne keltsenek a nézőkben és a hallgatókban megalapozatlan reményeket vagy indokolatlan félelmeket.
4. Az oktatási műsorokat elsősorban az általánosan elfogadott és rendezett tudományos eredményekre kell építeni. Az oktatási műsorok szerkezetének, műsorrendjének kialakításakor célszerű figyelembe venni az érvényben lévő szakmai előírásokat, jogszabályokat és az iskolai oktatás rendjét.
5. A Tavirózsa Rádió vallási, hitéleti műsorai – ideértve a szertartások esetleges közvetítését is – nem szolgálhatnak pártpolitikai propagandát és nem irányulhatnak más egyházak, vallási vagy világnézeti meggyőződések ellen.

VII. A megkülönböztető jelzéssel ellátandó műsorszámok közzétételi módja

1. A Tavirózsa Rádió nem kíván olyan műsort sugározni, melyet a törvény szerint megkülönböztető jelzéssel kell ellátni.

VIII. A kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések

1. A Tavirózsa Rádió nem sugároz semmilyen, a kiskorúak személyiségfejlődésére károsan ható műsorszámot.
2. A Tavirózsa Rádió – a fenntartható fogyasztás eszméjének érvényesítése érdekében – nem igyekszik a kiskorúakat a család erejét meghaladó fogyasztásra ösztönözni.
3. A Tavirózsa Rádió adásaiban nem használ közízlést sértő kifejezéseket
4. Amennyiben egy gyermek a szerepeltetése hatásait felmérni nem képes, akkor ki kell kérni a szülő vagy a gondviselő hozzájárulását.
5. A Tavirózsa Rádió nem élhet vissza a kiskorú szereplők tapasztalatlanságával és jóhiszeműségével.

IX. A reklámtevékenység, a műsorszámok támogatása

1. A Tavirózsa Rádió adásaiban reklám közzé tehető.
2. A Tavirózsa Rádió adásaiban a reklám időtartama egyetlen – bármiként számított –műsorórában sem haladhatja meg a hat percet. A napi műsoridő átlagában számított óránként a reklám időtartama nem haladhatja meg a három percet.
3. A Tavirózsa Rádió adásaiban csak a Médiatörvényben meghatározott műsorszámok támogathatók.
4. A Tavirózsa Rádió adásaiban reklám csak műsorok – összetett műsorokban az egyes műsorszámok – között tehető közzé. A sport- és más olyan közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben közzétehető.
5. A Tavirózsa Rádió
a. adásaiban nem reklámozható alkoholtartalmú ital és dohánytermék.
b. műsorszámát nem támogathatja a fő tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital vagy dohánytermék előállítója és forgalmazója

X. A közérdekű közlemények közzététele

1. A Tavirózsa Rádió a helyi hatóságok (rendőrség, polgármesteri hivatal, háziorvos, tűzoltóság, állatorvos, stb.) közleményeit, információit közérdekű közleményként díjmentesen közli.
2. A közérdekű közlemények forrását mindig ellenőrizni kell, azokat kizárólag az erre illetékes szervtől, annak felelős munkatársától vagy hírügynökségtől lehet elfogadni.

XI. Az alkalmazott műsorkészítők önállóságának és felelősségének mértéke és biztosítékai, a műsorkészítés és a műsorszerkesztés elveinek meghatározásában való részvételük biztosítékai, tiszteletben tartva az állampolgárok tájékozódási szabadsághoz való jogának érvényesülését

1. A Tavirózsa Rádió műsorkészítője munkáját a jogszabályoknak megfelelően, lelkiismerete és tudása szerint, függetlenül végzi.
2. A műsorkészítéssel összefüggésben csak a főszerkesztő utasíthatja a műsorkészítőt.
3. Minden olyan esetben, amikor kísérlet történik a műsorkészítői függetlenség megsértésére, a műsorkészítő köteles felettesét tájékoztatni.
4. A Tavirózsa Rádió főszerkesztőjét, a rádió felügyeletével megbízott alelnök előterjesztése alapján, a Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület elnöksége egyhangú döntéssel nevezi ki és menti fel.
4.a A főszerkesztő egyszemélyben a rádió sajtójogi felelőse is.
4.b A főszerkesztő a felelős a rádió számára átadott, illetőleg biztosított anyagi és pénzeszközökért.
5. A műsorkészítőket a főszerkesztő bízza meg és menti fel, tevékenységük során neki tartoznak felelősséggel a műsorukban elhangzottakkal kapcsolatban a szervezeten belül.
6. A Tavirózsa Rádió főszerkesztőjét és a rádió működését a Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület elnöksége által egyhangú döntéssel megbízott alelnök ellenőrzi, illetve felügyeli.
7. Az ellenőrzéssel, felügyelettel megbízott alelnök feladata és jogköre ezeken túlmenően:
A rádió gazdálkodásának elősegítése, forrásteremtés. Az egyesület és a rádió pénz- és eszközállományának szükségszerinti megosztása, figyelemmel az egyesület és a rádió zavartalan működtetésének biztosítására. A rádió működése felett törvényességi felügyelet.

XII. A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi és magatartási szabályok, különös tekintettel a politikai és hírműsorokban foglalkoztatottakra

1. Politikai és hírműsorokban foglalkoztatottak pártban, illetőleg egyéb politikai mozgalomban tisztséget nem viselhetnek.
2. A hír- és politikai tájékoztató műsorszámok műsorvezetőjeként, hírolvasójaként, tudósítójaként rendszeresen közreműködő munkatársak – politikai hírhez – véleményt, értékelő magyarázatot csak megfelelő megkülönböztető jelzés mellett fűzhetnek.
3. A műsorkészítés során a munkatársak kötelesek megfelelni sokoldalú tájékoztatás követelményének, így különösen a műsorkészítés során nem propagálhatnak valamilyen politikai, illetőleg világnézetet.

XIII A műsorkészítési tevékenység szakmai szabályai

1. A Tavirózsa Rádió szabad, nyílt rádió, ahol mindenki, aki e szabályokat magára nézve kötelezőnek fogadja el, készíthet műsort.
2. A Tavirózsa Rádió műsorait a műsorkészítők önkéntes munkában, ellenszolgáltatás nélkül állítják elő.
3. A Tavirózsa Rádió műsorkészítői mindig tiszteletben tartják az újságíró-etika alapvető szabályait, és az e műsorszolgáltatási szabályzatban megfogalmazott elveket.
Az e szabályok ellen vétőket a főszerkesztő felelősségre vonja. A szankciók fokozatai:
a. szóbeli figyelmeztetés
b. írásbeli figyelmeztetés
c. határozott idejű eltiltás a mikrofontól
d. végleges eltiltás a mikrofontól.

XIV Egyéb rendelkezések

1. A Tavirózsa Rádió megrendeléseivel, valamint a külső munkatársak megbízásaival nem teremthet lehetőséget jogosulatlan előnyszerzésre az alkalmazottai számára.


A szabályzatot a Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület Elnöksége egyhangúlag elfogadta.

Veresegyház, 2011. június 28.


Krenedits Sándor
elnök